Waarskuwings deur Christus aan sy Kerk

Johan Malan, Mosselbaai (Maart 2015)
Die Here Jesus gee deur sy briewe aan die sewe gemeentes in Klein Asië onderrig aan die universele kerk op aarde oor hoe om op die evangeliese weg van die suiwer Christelike leer te volhard (Op. 2 & 3). In sy boodskappe waarsku Hy teen die talle afdraaipaaie wat deur subtiele én openlike misleiding aan gelowiges gebied word, asook die meedoënlose vervolging van die waarheid waarmee die kerk deur die eeue heen te kampe gehad het. Hy wil ons leer om vas te staan en nie van koers af gedwing te word nie, sodat ons die einde van die reis as oorwinnaars kan bereik. Uit die kort en kragtige briewe is dit duidelik dat net ʼn minderheid van die gelowiges onder die oorwinnaars tel, en dit beklemtoon die belangrikheid van die waarskuwings teen ernstige dwalings van binne én buite die kerk, sowel as teëstand deur ʼn vyandige wêreld wat in die mag van die Bose lê. Die volgende is die belangrikste waarskuwings in die sewe briewe:

Keuses Wat Elkeen in sy Lewe Moet Maak

Artikel deur Professor Johan Malan

Die Here het die mens as ʼn intelligente wese met ʼn vrye wil geskape. In die bepaling van die koers wat sy lewe inslaan, tree hy dus nie instinktief op nie omdat hy nie ʼn robot is wat vooraf geprogrammeer is om net op een vasgestelde manier in ʼn gegewe situasie te reageer nie. Sekere logies verstaanbare feite word aan hom voorgehou oor wat reg en verkeerd is, sodat hy tussen goed en kwaad kan onderskei en self kan besluit watter geloofsoortuigings en morele beginsels hy wil navolg. Hoewel sy besluite vry en ongedwonge is, is die mens nie vry van die gevolge van sy besluite nie, daarom dui die Here vir hom in sy Woord duidelik aan wat die uiteinde is van die geloof en lewenswyse wat hy gekies het. Die Here wil hê dat die mens ingeligte keuses sal maak sodat hy nie eendag wanneer dit té laat is, spyt sal wees oor wat hy besluit, geglo en gedoen het nie.

Escapist — the label

Document originally from: http://www.ltradio.org/

Some of the hottest debates I have ever heard had to do with things written in the Bible. Actually, I have heard very few real debates on such matters because most of them quickly digressed into arguments, some quite heated. This seems to be especially so when it comes to a discussion of Bible prophecy.

The Danger of False Prophets - How to recognize a false prophet

By Dr David R Reagan


Ellen G. White, spiritual founder of the Seventh Day Adventist Church, spoke as a prophet of God in declaring that anyone who had not accepted the Adventist message by October 22, 1844 had no hope of eternal life. (Robert D. Brinsmead, Judged by the Gospel: A Review of Adventism, 1980, pp. 130-133.)

Can I be saved if I'm left behind?

If I am "left behind", will I have a chance to make it right or am I doomed even if I'm persecuted as a Christian?

2014 Biblical Feast Dates

The Biblical calendar is lunar based that encourages the keeper to constantly look up and watch for the first sliver of the new moon that marks the start of the new month. This sighting of the new moon cannot be exactly predetermined, neither the time of ripening of barley which determines the biblical New Year. So this calendar only accurately presents itself as time passes. To try and give an estimate when the biblical feasts will occur we have simulated the visibility of the new moon. But only time will tell the exact dates of these feast.

Kyk met ander oë na broodjies

Deur Riana Ehlers

Kinders het toebroodjies nodig vir die dag.  ‘n Mens kan nie die dag deurgaan op ‘n leë maag nie.  Daarom is daar talle ouers wat elke oggend vroeg opstaan om broodjies vir hulle gesin te maak.  Elkeen se broodjies word volgens sy behoeftes gemaak en in ‘n blikkie gepak met sy naam op.

Matthew 24 - history or prophecy?


Is Matthew 24 history or prophecy? It is a crucial prophetic question. The passage clearly portrays a period of intense tribulation that will precede the Second Coming of Jesus. Has this terrible period of tribulation already occurred or is it yet to occur? Is it past or future? History or prophecy?

Sewe Oordele van God Sedert Christus se Koms

Johan Malan, Mosselbaai (Junie 2013)

God se toorn oor sondaars is een van sy attribute wat in ons tyd al hoe minder verkondig word. Die beginsel staan vas dat God sonde verafsku en dit nie ongestraf sal laat bly nie. By die groot eindoordeel sal Hy alle sondaars wat geweier het om hulleself tot Hom te bekeer, tot die poel van vuur veroordeel. Dit is egter nie God se wil om sondaars te veroordeel nie, daarom roep Hy almal van hulle tot bekering op: “Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe” (Eseg. 33:11).
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.