Bly getrou aan die Woord

Elke kind van God, veral evangeliste wat die evangelie verkondig, kom voor die uitdaging te staan om die Woord reguit en sonder enige kompromie te verkondig. God is absolute waarheid, en die Here Jesus het in sy hoëpriesterlike gebed gebid dat sy dissipels in hierdie waarheid bevestig sou word: “Heilig hulle in u waarheid; u Woord is die waarheid” (Joh. 17:17). Die Heilige Gees getuig van hierdie groot waarhede wat mense tot bekering kan lei, daarom is Hy die Gees van waarheid wat ons in die hele waarheid sal lei (Joh. 16:13). Jesus Christus, sy leer en versoeningswerk, is deel van hierdie goddelike waarheid. Hy het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh. 14:6).
Die oomblik wanneer ‘n persoon van hierdie groot waarhede afwyk, dan dwaal hy. Ons moenie regs of links hiervan afwyk nie (Jos. 1:7). Mense verdraai egter die Bybel se boodskap, en wyk ook daarvan af deur hulleself vir buite-Bybelse openbarings van God se wil deur valse profete, drome en visioene oop te stel, asook die valse boodskappe van misleide predikers. Dit is waarom Paulus by Timótheus aangedring het: “Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig... want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie.” Gelowiges moet vermaan word wanneer hulle van die Woord afwyk.

Baie mense verkies egter om na valse leraars te luister wat die Woord só verdraai dat dit soet op die oor val. Die fabels wat hulle verkondig, is wanvoorstellings van die Bybel waarin die standaard daarvan drasties verlaag word om dit vir vleeslike mense meer aanvaarbaar te maak. ‘n Openheid vir hierdie soort leuens is baie algemeen en gaan terug na die vroeë kerk.

Paulus het vir die Galasiërs gesê: “Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai” (Gal. 1:6-7). Een van hierdie fabels waardeur mense mislei word, is die uitverkiesingsleer, waardeur mense verseker word dat die Here hulle voor die grondlegging van die wêreld verkies het om hemel toe te gaan, dat hulle redding deur die kinderdoop bekragtig is en dat niemand hulle uit die Here se hand kan ruk nie. Sulke mense dien die Here net met hulle lippe omdat hulle onwedergebore harte ver van Hom af is.

Die Here Jesus het Israel se geestelike leiers skynheiliges genoem omdat hulle nie weergebore was nie. Hy het gesê: “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is” (Matt. 15:8-9). Hierby het Hy gevoeg: “Julle verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou” (Mark. 7:9).

Verkondig jy die teologiese tradisies van mense of bedien jy die onvervalste melk van die Woord? Bly getrou aan die eenvoud van die evangelie-boodskap wat op die versoeningsdood van die Here Jesus gebaseer is. Beklemtoon altyd die plig wat sondaars het om ‘n duidelike keuse te maak om Christus as Verlosser aan te neem, en om alle sonde waarvan hulle bewus is, te bely en laat staan.


Deur Prof Johan Malan
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.