Die bestuurder, die gevangene en die valskermspringer

Die Bestuurder

‘n Bestuurder is op ‘n tyd deur ‘n verkeerskonstabel voorgekeer. Hy was ‘n goeie bestuurder en so ver as wat weet het hy niks verkeerds gedoen nie.  Die verkeerskonstabel sê toe: “Ek het jou afgetrek omdat jy 80 km/h deur ‘n skool zone gery het. Daar was tien duidelike waarskuwingstekens dat die spoedgrens 20 km/h was en jy het hulle almal geïgnoreer” 

Net soos wat die bestuurder tien waarskuwingstekens gehad het, het God ons ook tien duidelike
waarskuwingstekens in die Bybel gegee.  Hulle word die Tien Gebooie genoem.

Het jy al ooit ‘n leuen vertel (gejok); iets gesteel (ongeag die grootte of prys van die item); of God se Naam ydelik gebruik (bv. as ‘n vloekwoord)? Indien jy soos ek is, is die antwoord “Ja”.

Luister na wat die Heilige Bybel (God se Woord) sê:

       “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.” Jak. 2:10

God sê dat, deurdat ons een Gebod oortree, ons gesondig het en dat ons verantwoordelik gehou sal word vir die oortreding van al die Gebooie, insluitende owerspel (7de Gebod) en moord (8ste Gebod).

       “Want die loon van die sonde is die dood.” Rom. 6:23a. (Verban tot die Hel, want God laat nie sonde in Sy teenwoordigheid toe nie).

Indien die storie hier sou eindig, is daar geen hoop vir ons nie …


Die Gevangene

‘n Onskuldige man het ‘n regter genader en aangebied om te sterf in die plek van ‘n skuldige moordenaar. Die regter het dit toegelaat.

Die volgende dag het die regter vir die skuldige gesê dat hy ‘n keuse moet maak. “‘n Onskuldig man is terreg gestel in jou plek. As jy sy betaling vir jou misdaad aanvaar is jy vry om te gaan. As jy nie sy betaling aanvaar nie, sal jy terreggestel word vir jou misdaad. Wat kies jy?”

Jesus Christus, die Seun van God, was sonder sonde, maar het Sy lewe vrywillig gegee om die straf te betaal vir jou en my sonde. (God se oordeel vir sonde is die dood). Drie dae later het Hy (Jesus) uit die dood uit opgestaan.

       “maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was”. Rom. 5:8

       “die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”. Rom. 6:23b

Op grond van Jesus se dood in jou plek, het jy twee keuses:

Ontvang beide God se vryspraak van jou sonde en die ewige lewe, deur bekering (om bewus te word van jou sondigheid en die begeerte om weg te draai daarvan) en jou vertroue te plaas in die Here Jesus. (Handelinge 20:21)

OF

Verwerp beide God se vryspraak van jou sonde en die ewige lewe, deur enige iemand of enige iets anders as Jesus te vertrou om jou aanvaarbaar te maak vir God, en dus die straf alleen te dra vir die oortreding van God se Wet.

       “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” Joh. 3:36

Om van Jesus te weet, beteken nie dat jy in Hom glo nie ….


Die Valskermspringer

Valskermspringers bewys (demonstreer) hulle vertroue in hulle valskerms wanneer hulle uit die vliegtuig spring.

Jesus se volgelinge bewys (demonstreer) hulle vertroue in Hom, wanneer God se Gees hulle gedagtes en begeertes verander.

       “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nut geword.” 2Kor. 5:17

       God sê, “Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in julle binneste gee” Esg. 36:26

As jy in ‘n garage instap, sal dit nie van jou ‘n werktuig-kundige maak nie; net so sal kerkbywoning nie van jou ‘n Christen maak nie.

As jy God se vryspraak van jou sonde en die geskenk van die ewige lewe wil ontvang, oorweeg dit om ‘n gebed soos die volgende te bid:

“Jesus, ek glo dat U die prys betaal het vir my sonde toe U aan die kruis gesterf en opgestaan het uit die dood. Ek wil van my sonde weg-draai en my vertroue in U plaas as my Here. Ek is gewillig om U te volg die res van my lewe. Dankie vir die gawe van die ewige lewe. Amen”

       “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” Rom. 10:13

Werlike volgelinge van Jesus wil graag:

       Waardiglik voor die Here wandel om Hom in alles te behaag; in goeie werke vrug dra en in die kennis van God groei. (Kol 1:10)
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.