Die storie van die Coca-Cola blikkie

Hierdie stukkie goeie nuus is ter nagedagtenis van Abrie de Bruin.

Abrie is gebore 16.07..79 en oorlede 28.02.92, (13jr) hy is deur 'n Motoris doodgery. 'n Dag voor sy tragiese dood het hy die volgende Nota op sy lessenaar gelaat:


Hoeveel Coca-Cola's het jy al gedrink en nooit eers gewonder hoekom die Blikkie rooi is? Wel hier is die storie: "Die rooi stel die bloed van Jesus voor.Die swart strepies is die sonde wat jy doen. Die wit is reinheid Wanneer jy jou sonde bely dan word jy rein.

Coca-Cola staan vir die volgende:

C-Come
O-on
C-children
A-Accept
C-Christ
O-our
L-Lord
A-Amen

Die woorde Coke staan vir:

C-Christus
O-ons
K-Koning
E-Ewig

Agter op is daar 340ml , in Klaagliedere 3:40 staan daar dat jy jou tot Die Here moet bekeer. As jy dit doen dan gooi jy jou sondes weg soos die Mannetjie agter op. Dan is jy 'n koningskind. Dit word voorgestel deur Die kroon. En as jy nog twyfel of jou sondes vergewe is dan kyk jy na die SABS-handelsmerk. Dit is jou waarborg. Wanneer die blikkie toe is en jy Skud hom en maak hom oop dan kook hy oor ; so is dit ook as jy tot Bekering kom; dit borrel binne in jou."

Hierdie is die laaste woorde van 'n jong kind wat Jesus in alles raak Gesien het. 
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.