Here are some important Biblical truths to know

Here are some important Biblical truths to know:
 • We are a GUILTY sinners (Romans 3:10,23; Isaiah 64:6).

 • We deserve to pay for our sins in the fires of Hell (Psalm 7:11, 9:17; Romans 6:23, Revelation 20:11-15, 21:8; James 2:10; Jude 1:7; 2nd Thessalonians 1:8,9).

 • Jesus  shed His precious blood, died, was buried, and rose again 3 days later (Romans 5:8; John 3:16,17; 1st Corinthians 15:1-4).
   
 • It is Jesus' precious blood that cleanses our sins away (Ephesians 1:7, 2:13; Colossians 1:14,20; Hebrews 9:22, 10:19; 1 Peter 1:18&19; 1 John 1:7; Revelation 1:5)
   
 • Jesus is God Almighty (John 1:1-3,14; John 10:33; Revelation 1:8, 19:13―The GODHEAD incarnate (Colossians 2:9; 1st Timothy 3:16).
   
 • Jesus never sinned, He was perfect (2nd Corinthians 5:21; Hebrews 4:15,16)
   
 • Jesus was born of a virgin (Isaiah 7:14)
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.