Interessante feite oor die bybel

66 boeke
1189 hoofstukke
929 hoofstukke in die Ou Testament
260 hoofstukke in die Nuwe Testament
31214 versies
773746 woorde
3466480 letters
Langste vers - Ester 8:9
Korste vers - Joh 11:35
Middelste boek - Miga
Middel van die Bybel - Ps 118:8
Kortste hoofstuk - Ps 117
Langste hoofstuk - Ps 119
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.