Stay positive with God

YOU SAY
GOD SAYS
BIBLE VERSES
It’s impossible
All things are possible
Luk 18:27
I’m too tired
I will give you rest
Matt 11:28-30
Nobody really loves me
I love you
Joh 3:16
I can’t go on
My grace is sufficient
II Cor 12:9, Ps 91:15
I can’t figure things out
I will direct your steps
Prov 3:5-6
I can’t do it
You can do all things
Phil 4:13
I’m not able
I am able
II Cor 9:8
It’s not worth it
It will be worth it
Rom 8:28
I can’t forgive myself
I forgive you
I Joh 1:9, Rom 8:1
I can’t manage
I will supply all your needs
Phil 4:19
I’m afraid
 I have not given you a spirit of fear
II Tim 1:7
I’m always worried and frustrated
Cast all your cares on Me
I Pet 5:7

I’m not smart enough
I give you wisdom
I Cor 1:30
I feel all alone
I will never leave or forsake you
Heb 13:5


Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.