Swem in God se Genade

Die klein vissie swem, duidelik gestres, op en af in die middel van die oseaan. Hy swem by die groot vis verby, en die ou kan sommer dadelik sien daar's fout. Hy roep die klein vissie terug en vra hom waarna hy so ernstig opsoek is. Die vissie sê toe dat hy dringend opsoek is na water, want hy't iemand hoor sê dat 'n vis doodgaan sonder water.


Die groot vis, duidelik al 'n "old campaigner", antwoord: "Maar Vissie, jy swem nog jou hele lewe lank in die water...!"

Wat 'n openbaring vir die klein vissie! Hy kon nie gou genoeg terugswem na sy vriende toe om vir hulle die goeie nuus te gaan vertel nie!

As ons maar elke dag kan besef ons swem in die seën van God, swem in voorspoed, swem in geluk en blydskap en swem in die liefde van ons almagtige Vader!
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.