Jesus se Patroon vir Gebed

Bid tot God
Ons Vader wat in die Hemel is
Verhoog Hom en sê
Laat U Naam geheilig word
Wees onderdanig en bid
Laat U koningkryk kom , laat U wil geskied
Kyk na Hom soekend
Ons daaglikse brood
Bely teenoor Hom , pleit
Vergeef ons ons sonde
Vertrou op Hom en vra
Laat kom ons nie in die versoeking
Vertrou Hom en vra
Verlos ons van die Bose
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.