Onse Vader

Ek kan nie bid ONSE as ek net vir myself leef nie.
Ek kan nie bid VADER as ek nie Sy kind geword het nie.
Ek kan nie bid WAT IN DIE HEMEL IS as ek nog aardgebonde is nie.
Ek kan nie bid LAAT U NAAM GEHEILIG WORD as ek dit ydelik gebruik nie.

Ek kan nie bid LAAT U KONINKRYK KOM as ek nie sy Woord uitdra nie.
Ek kan nie bid LAAT U WIL GESKIED as ek altyd my eie sin wil hê nie.
Ek kan nie bid om my DAAGLIKSE BROOD as ek spandabelrig lewe nie.
Ek kan nie bid VERGEEF ONS ONS SKULDE as ek nie berou het nie.
Ek kan nie bid SOOS ONS ONS SKULDENAARS VERGEWE en met 'n wrok rondloop nie.
Ek kan nie bid AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK as ek Jesus nie dien nie
Ek kan nie bid EN DIE KRAG as daar nog vrees in my hart is nie.
Ek kan nie bid EN DIE HEERLIKHEID as ek my lewe regeer nie.
Ek kan nie bid TOT IN EWIGHEID as ek nie sy koms verwag nie.
Ek kan nie sê AMEN as ek nie kinderlik glo nie.
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.