Urgent Prayer Request from Longtom Radio End Time Ministries
23 March 2011


Dear Friends and Family

We just learnt that a large explosion on a bus close to or at Central Bus Station in Jerusalem occurred injuring many.

Obviously some might be dead

Please pray for calm to all in Israel as well as tourists.

As more information becomes available, we will learn more.


http://www.ltradio.org


Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.