Vier Belangrike Areas van Gebed

Aanbidding: Loof en prys Hom vir Sy eienskappe , Sy majesteit, Sy liefde in Christus

Belydenis: Erken teenoor God dat jy gesondig het. Wees eerlik en nederig. Onthou, God ken jou en het jou lief

Danksegging: Deel jou dankbaarheid aan God mee vir alles wat Hy gee, selfs die onaangename. Jou dankbaarheid sal jou help om God se doel raak te sien

Rig Versoeke: Wees spesifiek . Bid eers vir ander en dan vir jouself
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.