DIE HEILIGE GEES SE AANDEEL IN ONS VERLOSSING

Die Drie-Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees werk altyd saam en in eenheid. So het ook die Heilige Gees ’n aandeel in ons verlossing. Sonder Sy werking in ons hart, sal ons nie eers lus wees om na God te kom nie. Wat is dan die aandeel van die Heilige Gees in ons Verlossing ?


1. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde.

Joh.16:8,9 sê: “As die Heilige Gees kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde - van sonde omdat hulle My nie ken nie.”

Die Heilige Gees maak ons bewus daarvan hoe groot ons sonde is, en hoe seer ons God se hart maak deur Sy Seun nie aan te neem nie.

2. Die Heilige Gees oortuig ook van oordeel en straf.

Joh.16:8 “Hy sal die wêreld oortuig van sonde en van oordeel” Dis die Heilige Gees wat ons bewus maak daarvan hoe groot die straf is wat op ons wag as ons ons nie tot God bekeer nie. Hy maak ons onrustig en soekend.

3. Die Heilige Gees oortuig ook van Geregtigheid.

“... en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van ... geregtigheid...” (Joh.16:8) d.w.s. Hy oortuig ons daarvan dat dit net Jesus is wat vir ons weer in die regte verhouding met God kan bring. Die Heilige Gees werp altyd die lig op Jesus en Hy plaas die liefde vir Jesus en die verlange om Hom te ken, in die mens se hart.

4. Die Heilige Gees gee ook sekerheid van verlossing.

“Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” (Rom. 8:16). Ons kan dus ten slotte sê dat ons verlossing van sonde en ons herstel tot die oorspronklike doel waarom God ons gemaak het, nl om in verhouding met Hom te staan, vir God so belangrik was, dat God van Sy kant af alles gedoen het wat nodig was vir ons verlossing en dat die Vader, Seun en Heilige Gees betrokke was by daardie kosbare verlossingsplan.
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.