Sonde maak alles lelik – bring pyn, siekte en smart.

In Joh.10:10 sê Jesus “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” Saam met sonde het daar ook siekte in die wêreld gekom. As ons rondom ons kyk, sien ons die pyn en lyding wat veroorsaak word deur mense en sonde.


Moord – Hoe baie mense word vermoor, met messe doodgesteek terwyl hulle onder die invloed van drank is.

Dronkenskap – Hoe neem hierdie euwel nie toe nie, en rondom ons sien ons maar net die gevolge daarvan. Kinders ly honger, kry koud omdat die ouers hul inkomste uitdrink. Onder die invloed van drank word rusie gemaak, baklei, ens.

Huweliksontrou – Manne en vroue wat ontug pleeg en net eenvoudig hul gesinne los en met ’n ander man of vrou wegloop.

Verkragting – Hoevele jongedogters is daar nie wat deur hul eie vader of ander mans verkrag is nie.

Geweld – Hoe geweldig is die vlaag van geweld nie in ons midde nie.

So kan ons aangaan om sondes uit te wys, want sonde is die oorsaak dat die mens so optree, en die Bybel sê dat vir hierdie sondes sal die mens gestraf word, want God kán sonde nie ongestraf laat bly nie.

Kan jy nou sien waarom God sonde haat? Verstaan jy nou waarom dit so noodsaaklik is dat jy van jou sonde verlos moet word?

Onthou net: God wil en kan die mens verlos van sonde en die gevolge daarvan – niemand se sonde is te groot vir God dat Hy hom nie daarvan kan verlos nie.

“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here; al was julle sondes soos skarlaken dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” (Jes.1:18).

God wil ons verlos en vrymaak, óns moet net bereid wees om na Hom te kom.
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.