WAT DOEN SONDE AAN DIE MENS?

Dit maak die mens lelik.
Dit bederf die plan wat God met die mens gehad het.
Dit bring al meer kwaad voort.


In 'Die Boodskap', Efé.4:18-19 kry ons ’n goeie beskrywing van die uitwerking van sonde op die mens: “Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neuse lank is nie. Daarom besef hulle nie eens dat God vir hulle 'n nuwe lewe wil gee nie. Hulle is hardkoppig en wil nie na rede of goeie raad luister nie. Daarom gaan dit so sleg met hulle. Hulle het geen gevoel meer vir wat reg of verkeerd is nie. Hulle leef nou vieslike lewens en kan nie genoeg daarvan kry nie”.

1. Sonde verduister jou verstand en jou hart. (Rom.1:21).
Dit bring donkerte in jou binneste en jy wandel nie in die lig van God nie – sien Joh.3:19-21.

2. Sonde vervreem jou van God.

In plaas dat God jou Vriend is, soos Hy graag wil wees, word Hy vir jou ’n vreemdeling of selfs ’n vyand – sien Jes.63:10.

3. Sonde bring onkunde voort.
Dit maak jou dom; jy verstaan glad nie die dinge van God nie – sien 1Kor.2:14.

4. Sonde verhard jou hart.
Dit maak jou hart kliphard sodat jy nie God en ander kan liefhê nie – sien Esé.36:26.

5. Sonde maak jou ongevoelig.
Jy gee later nie meer om hoeveel jy ander seermaak deur jou optrede nie.

6. Sonde laat mense hulle oorgee aan ongebondenheid en onreinheid.

Die Bybel sê: “Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie – mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.” (Efé.4:17-19).

HOE AAKLIG IS DIE SONDE!

Hoe vasgevang in sonde was ook ons, wat nou kinders van God is, voor ons bekering! Soos Paulus moet óns ook bely: “Ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ’n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot; ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat! MAAR toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en Sy liefde tot die mens verskyn het – -nie op die grond van werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na Sy barmhartigheid, het Hy ons gered!” (Tit.3:3-5).
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.