Suiwer harte.

Wanneer kan ons aanspraak maak op ’n suiwer hart?

a.    Dubbelhartigheid beteken om God én die sonde te probeer dien en dit kan nie. ’n Dubbelhart wil die wêreld én God liefhê. “Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie?  Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand van God.” (Jak.4:4).
b.    God sê duidelik Hy sal die gebed van ’n dubbelhartige mens nie beantwoord nie. (Sien Jak.1:6-8).
c.    God soek mense met onverdeelde harte en dit is hulle wat Hy kragtig sal ondersteun. want die HERE - sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees. (2Kron.16:9).
d.    As ons dus ’n kragtige gebedslewe verlang, sal ons eers diep in ons eie harte moet inkyk en God opnuut vra om ons te reinig en te suiwer van enige dubbelhartigheid.  Dan sal ons gebedslewe vir ons ’n vreugde word en sal ons eie en andere se lewens omskep word.
e.    As ek my hele lewe werklik aan Jesus Christus oorgegee het en Hy ten volle in my heers. Dit is dan dat die onmoontlike in my lewe moontlik word, omdat die Woord dit beloof het: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (2Kor.5:17) en “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” (Joh.15:7).
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.