Die Genesis-vloed - Deel 1

Was die Ark groot genoeg?

Baie mense stel hulle die Ark voor as 'n oorgroot drywende bad, 'n bruinerige skip met kameelperde, olifante en Noag wat bo uitsteek en vir die walvisse wuif wat in die branders rondplas. Die Bybel beskryf egter 'n reusagtige vaartuig.

Drie honderd el was die lengte van die ark, vyftig el sy breedte en dertig el sy hoogte. (Gen 6:15).

Dit is 140 meter lank, 23 meter wyd en 14 meter hoog. Dit was langer as 'n voetbalveld en hoër as 'n vierverdieping gebou. Dit het drie dekke gehad en 'n volume van 43 000 kubieke meter.

Die 15 000-ton kapasiteit daarvan is merkwaardig, selfs in vergelyking met baie hedendaagse seevarende skepe. Noag se Ark sou meer as 500 standaard vraghouers, elk 2.5 meter hoog, 2.5 meter breed en 12 meter lank kon bevat.

Was dit moontlik dat Noag so 'n groot Ark kon bou?

Die mense van Noag se tyd het nie enigsins minder fisiese krag of verstandelike vindingrykheid as vandag se mense gehad nie. Die gedagte dat mense van die antieke tyd meer primitief was is 'n evolusionêre idee.

Ons sien in Genesis 4 dat Adam se nageslag gesaaides verbou, veeboerdery bedryf, musiekinstrumente gemaak, metale gesmee en stede gebou het. Die ingenieurstegnieke, gereedskap en masjiene van die antieke mense was baie meer vindingryk as wat dikwels besef word. Byvoorbeeld, nie te lank na die Vloed nie het die Egiptenare al geskryf, graniet gesny en met presisie-bouwerk groot piramiedes opgerig.

Die eerste mens wat God geskep het was volmaak. In die 6 000 jaar sedertdien het ons verstandsvermoë agteruitgegaan weens sonde en verval. Gelukkig het ons meer as vergoed vir hierdie natuurlike agteruitgang deur die insameling en deurgee van inligting en ontdekkings.

Dit word nie in die Bybel gesê dat Noag en sy seuns al die werk self gedoen het nie, ofskoon dit vir hulle moontlik sou gewees het. Miskien het hulle geskoolde werkers gehuur om die timmerhout in te samel en te vervoer, die planke te fatsoeneer en die kolossale balke in 'n raamwerk vir die vaartuig te plaas.

Die Ou Volke het ook groot houtskepe gebou, soos die een in Alexandrië in Egipte wat 128 meter lank was - amper so groot soos die Ark. Dit was deur drie spanne roeiers aangedryf en het tot soveel as vierduisend soldate gedra.

En Noag se Ark was baie eenvoudiger as die renboot-romp van 'n Griekse oorlogskip. Dink aan die Ark as 'n seevarende barg met 'n sterk romp om die krag van die golwe te weerstaan. Die verhaal van Noag se Vloed in die Bybel is klaarblylik nie 'n fantasie nie.

Hoe kon al die diere inpas?

Om mee te begin, God het nie vir Noag gesê hy moet elke soort dier aan boord neem nie. Dit was net die diere wat op land gewoon en lug geadem het wat in die Vloed sou vergaan. (Gen 7:22)

Walvisse, vis en ander waterdiere soos gaapskulpe en garnale sou in die water buite die Ark oorleef. Dit sou in 'n groot mate die aantal diere aan boord verminder het.

Ook was die Bybelse soort diere baie meer wydvertak as vandag se spesies. Net die moeder-soorte van alle verwante spesies was nodig in die Ark om die aarde weer te bevolk. Die Bybel sê:

En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou: mannetjie en wyfie moet hulle wees. (Gen 6:19).

Neem honde, byvoorbeeld. Vandag het ons meer as 200 soorte 'honde' insluitende prêriewolwe, vosse, jakkalse en wolwe. Hulle, saam met ons huisdiere (van die groot Deense hond tot die klein skoothondjie), het waarskynlik almal afgestam van die oorspronklike 'hondsoort'.

Dieselfde geld ook vir die ander diere, soos die katsoort, perdsoort en koeisoort. Die verbasende verskeidenheid in al die diere wat ons vandag het was geteel van slegs 'n paar 'basters' van elke soort dier wat aan boord van Noag se Ark was.

John Woodmorappe, in sy boek Noah's Ark: A Feasibility Study, skat dat dit nodig was om, op die allermeeste, 16 000 diere in die ark te gevestig het.

Hoe kon Noag al die diere bymekaarmaak?

Dit was nie vir Noag nodig om na afgeleë plekke te reis op soek na diere om aan boord te bring nie. Die Bybel sê vir ons dat die diere eenvoudig aangekom het, asof deur instink, en in die Ark gegaan het na Noag, heeltemal op hul eie:

Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly. (Gen 6:20, beklemtoning bygevoeg.)

God was beslis daartoe in staat om hulle na Noag te bring. Dit sou 'n bonatuurlike gebeurtenis gewees het, maar ons sien selfs vandag nog verbasende diere-migrasies in God se skepping: die kontinentale togte deur die koningskoenlapper; die trek oor die wêreld heen van Kanadese ganse en ander voëls; die jaarlike migrasie van salms en walvisse; en ander betowerende gedrag van diere, soos winterslaap en gevoeligheid vir aardbewings.

Die samestelling van die vastelande en die klimaat was anders voor die Vloed. Dit is moontlik dat Noag in 'n landstreek gewoon het wat in staat was om al die Bybelse soorte te onderhou sonder dat dit vir hulle nodig was om baie ver te trek. Meer variasie kon ontwikkel het in die diersoorte na die Vloed, weens groter skommeling in omgewings- en ekologiese nisse.

Was dinosourusse aan boord?

Ja, dinosourusse was in die Ark. Die dinosourus is net nog 'n dier wat lug geadem en op aarde gewoon het en wat God gemaak het saam met die ander. Maar hoe sou die dinosourusse inpas?

Meeste dinosourusse sou geen probleem gewees het nie omdat hulle nie groot was nie. Sommige was kleiner as kuikens (natuurlik met geen betrekking op voëls nie; hulle was op ander dae geskape). Die gemiddelde volgroeide grootte van alle soort dinosourusse was ongeveer die grootte van 'n skaap.

Dinosourusse het uit eiers uitgebroei en die grootste eier is slegs effens groter as 'n voetbal. Dus, selfs die grootste dinosourus, soos die Apatosourus en Brachiosourus, was eens op 'n tyd klein en die Ark sou maklik die wat jonger was kon huisves.

Dieselfde geld vir die ander groot diere soos die olifante en kameelperde.

Vlieënde reptiele, soos die pterodaktilus, was ook in die Ark, maar nie seereptiele soos die plesiosourus nie.

Was dinosourusse nie lank voor die Vloed uitgestorwe nie?

Die mening dat dinosourusse lank voor die mens uitgesterf het is 'n evolusionistiese idee. Genesis deel ons mee dat God al die diere wat landbewoners was op die Sesde Dag van die skeppingweek gemaak het, ongeveer 6 000 jaar gelede. Dit het die dinosourusse ingesluit want hulle was landdiere. Hy het Adam en Eva op dieselfde dag gemaak.

Daar bestaan geen rede om te glo dat enige soort landdier reeds uitgestorwe was voor die Vloed nie. Buitendien, die beskrywing in Job 40:10 van 'seekoei' (behemoth) na die Vloed, pas slegs in met iets soos souropode (soort viervoetige plantvretende dinosourus). Die voorouer van 'behemoth' moes aan boord van die Ark gewees het.

Bron : Die Genesis Vloed - Feit of Fiksie deur Tas Walker
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.