Die Genesis-vloed - Deel 3

Is daar enige bewyse vir die vloed?

Beskawings van oor die hele wêreld behou 'n nagedagtenis van die Vloed in hul plaaslike geskiedenis. Stamme van etlike Amerikaanse boorlinge het stories oor 'n wêreldvloed. Een uit die Choctaw-stam vertel hoe, lank gelede, die mense só bedorwe geraak het dat die Groot Gees hulle vernietig het in 'n oorstroming en dat net een man dit oorleef het.


In Hawaii is daar 'n legende van Nu-u wat 'n groot kano met 'n huis daarop gemaak en dit vol diere gemaak het. Die waters het opgekom oor die aarde en al die mense en diere wat nie in die kano was nie, het gesterf.

Antieke Chinese geskrifte verwys na 'n verskriklike ramp wat op aarde plaasgevind het en 'n vloed wat die hoogste berge bedek het.

Die Tolteekse Rooihuide van antieke Meksiko het 'n verhaal van 'n paar mans wat die verwoesting van 'n groot oorstroming ontvlug het wat die hoogste berge bedek het. In 'n storie wat vertel word deur 'n inboorling-groep in die noordweste van Australië, voer 'n man met sy vroue en 'n hond in 'n kano 'n stryd om veiligheid te bereik, terwyl 'n voël voor hulle uitvlieg met 'n blaar in sy bek.

Een beroemde verhaal van 'n vloed was in 1853 ontdek. Dit was op tablette in antieke Nineve opgegrawe. In hierdie epiese (of verhalende) gedig van Gilgamesh, word die Babiloniese Noag Utnapishtim genoem. Dit het baie ooreenkomste met die verhaal van die Vloed in Noag se tyd, en dit is waarom geleerdes dink dat die Genesis verhaal daaraan ontleen word.

Maar die Gilgamesh epiese gedig is kenmerkend van mitologie, met magiese wesens, veelvuldige godhede, versiersels en 'n onwaarskynlik kubusvormige ark, terwyl die Genesis verhaal soos regte geskiedenis lees. Albei verhale verwys waarskynlik na dieselfde gebeurtenis. Genesis bewaar die oorspronklike oorkonde, terwyl die Gilgamesh Epos 'n verwronge weergawe is.

Dié verhale en honderde ander het baie opvallende ooreenkomste. Hierdie getuienis steun die Bybel se verklaring dat alle mense afstam van die agt mense wat die wêreldvloed oorleef het. Die Bybel bewaar 'n geskrewe ooggetuie verklaring van 'n regte gebeurtenis in wêreldgeskiedenis.

Wat van geologiese bewyse?

Kyk ons na die wêreld vanuit 'n Bybelse perspektief, ontdek ons oorvloedige geologiese bewyse vir die sondvloed. Iemand het by geleentheid gesê, 'As ek dit nie geglo het nie, sou ek dit nie gesien het nie.'

In die wêreldwye Vloed, soos deur die Bybel beskryf, kan ons verwag om miljarde dooie dinge te vind wat begrawe is in rotslae deur water neergelê oor die hele aarde heen. Dit is dan ook inderdaad wat geoloë vind. Ons vind miljarde fossiele in afsettingsgesteente begrawe oral oor die aarde.

Ongeveer 75% van die vasteland se oppervlak is afsettingsgesteente. Hierdie lae gruis, sand en slik - meestal deur water neergelê - was eens op 'n tyd sag soos modder, maar het versteen. In hierdie sedimentêre lae is miljarde fossiele van plante en diere begrawe.

Fossiele dui op 'n ramp en vinnige begrawing. Hulle kon nie geleidelik, oor 'n tydperk van duisende jare, begrawe geword het nie want dan sou hulle deur aasvreters opgevreet gewees of verrot het. Daar is 'n oorvloed skouspelagtige voorbeelde, soos 'n igtiosourus was ook gefossileer, in 'n kits versteen. En daar is visse wat só vinnig begrawe was dat hulle nie tyd gehad het om hul maaltyd klaar te eet nie.

Oral oor die aarde, van seebodem tot bergtop, vind ons bewyse van die vloed in Noag se tyd. Of mens met 'n kar, trein of vliegtuig reis, die aarde se terreingesteldheid dui duidelik 'n rampspoedige verlede aan, van spoelklowe ('canyons') en kraters tot steenkoolbeddings en spelonke. Die bewyse oral op aarde is so duidelik as die dag!

Hoe kon fossiele wat miljoene jare oud is in die Vloed gevorm word?

Baie mense bring nie fossiele in verband met die sondvloed nie omdat die fossiele veronderstel is om miljoene jare oud te wees. Maar daardie tydperke is net die menings van mense, hulle is nie regstreeks gemeet nie. Daar is baie bewyse wat daarop dui dat die wêreld maar slegs duisende jare oud is.

Byvoorbeeld, 'n stuk hout was in 'n steengroef in Sydney gevind wat deur sandsteen omhul was. Dit was beweer dat die sandsteen ouer as 200-miljoen jaar is, maar toe die hout vir koolstof-14 ontleed was, het dit geblyk dat die hout maar slegs 'n duisend jaar oud is. Wetenskaplikes besluit watter datum om te aanvaar en dit hang daarvan af hoe dit ooreenstem met wat hulle reeds vroeër oor die verlede geglo het.

Mense het eers gedink dat fyngelaagdhede in afsettingsgesteentes daarop gedui het dat hulle stadig oor duisende jare opgehoop het. Maar toe die berg St. Helens se vulkaan in Junie 1980 uitgebars het, was agt meter met 'n fyn laag neerslag bedek in net een uur. Geoloë besef nou dat veelvoudige fyn lae vinnig kan vorm.

Dit neem ook nie miljoene jare vir spoelklowe ('canyons') om gevorm te word nie. Alhoewel "burlingame Canyon" (noordwes VSA) lyk asof dit stadig oor baie duisende jare geërodeer het was dit vinnig, binne 'n paar dae, uitgekalwer tydens stortreën en oorstroming.

Baie mense dink dat rotse miljoene jare neem om hard te word, maar dit is onjuis. By 'n koringmeul in die VSA het 'n sak meel binne 'n paar weke versteen (in klip verander) toe die meul deur gemineraliseerde water oorstroom is.

Die bevolking van die wêreld wat tans nagenoeg 6-miljard mense is, sou honderde duisende keer té klein getal gewees het as mense al vir 'n miljoen jaar op aarde was. Besef jy dat daar maar slegs 500-miljoen mense in 1650 aan die begin van die Industriële Revolusie was? Bevolkingsaanwas was merkwaardig. Vandag se bevolking is in ooreenstemming met die tydsverloop sedert die Vloed 4,500 jaar gelede, maar nie met evolusie oor miljoene jare nie.

Hoe kon diere vanaf die berg Ararat na alle kante toe oor die hele aarde migreer?

Baie mense stel hulle 'n tweetal diere voor wat die Ark verlaat en koers vat op 'n ongelooflike lang tog. Maar baie eeue het verloop en diere sal nog vir baie geslagte migreer.

Gedurende die Ystydperk, onmiddelik nà die Vloed, was die seevlak veel laer, wat landbrûe verskaf het aan diere om oor te steek. Diere kon ook oor die see beweeg het op vlotte van drywende plantegroei, iets wat dikwels waargeneem is in onlangse tye. Verder kon baie diere deur mense na verskillende dele van die wêreld vervoer gewees het, soos mense vandag nog doen.

'n Werklike voorbeeld kan tot hulp wees. Toe rietpaddas ('cane-toads') deur mense na Australië gebring is, het dit slegs tien jaar geneem vir hul bevolking om oor 'n afstand van 2,000 km te versprei. Die huidige tempo waarteen hulle versprei is van 5 tot 50 km per jaar. En paddas is nie so beweeglik soos ander diere, bv. die konyn, kat en baie ander reptiele nie.

Nà die Vloed sou daar geen probleem gewees het vir 'n opeenvolgende reëlmaat van dierebevolkings om in 'leë' ekologiese nisse in alle rigtings in te beweeg nie.

Is Noag se Ark al gevind?

En die ark het in die sewende maand, op die sewentiende dag van die maand, op die gebergte van Ararat gerus. (Genesis 8:4)

Meeste mense verbind die Bybelse berg met die Ararat gebergtes in hedendaagse Turkye. In weerwil van talryke ekspedisies in die vorige eeu na daardie berg, was geen afdoende blyke van 'n ark gevind nie.

Nietemin, ons kan nie seker wees dat die Ararat gebergtes in Turkye die berg is waarvan die Bybel praat nie. Die Ararat gebergtes het 'n spits piek wat dit moeilik sou maak vir die Ark om met veiligheid daarop te rus te kom. Sommige skeppingsleerders stel voor dat die Ark tot rus gekom het op 'n bergreeks in 'n ander gebied in die Midde-Ooste; en het sekere landstreke voorgestel om te eksploreer. Hulle gee te kenne dat die hedendaagse berg Ararat slegs in die laaste paar duisend jaar daardie naam gegee is.

Miskien sal die oorblyfsels nooit gevind word nie. Op stuk van sake, dit het omtrent 4,500 jaar gelede geland; en dit kon verbrokkel het, of gesloop gewees het (miskien vir boumateriaal of vuurmaakhout). Daarenteen, sommige wetenskaplikes en Bybelkenners glo dat die Ark kan inderdaad bewaar gebly het - miskien om eendag onthul te word om die wêreld aan God se oordeel in die verlede en die oordeel wat nog moet kom te herinner.

Waarom het God die aarde vernietig?

Een van die belangrikste lesse wat te leer is uit die Vloed in Noag se tyd is die rede waarom dit oor die aarde gekom het. Die Bybel sê:

Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net slegs was ... (Genesis 6:5)

Die Vloed is 'n waarskuwing aan alle mense dat die Skepper-God omgee vir Sy skepping. Hy gee om hoe ons ons gedra en Hy gaan die aarde oordeel. Hy sal ook hulle red wat op Hom vertrou.

Almal op aarde, behalwe Noag, sy seuns en hul vroue, het geweier om hulle af te keer van sonde, geweld en bedorwenheid. Dus het God hulle veroordeel. So swaar as wat die straf was, geen persoon het 'n verskoning gehad nie.

Ons sien ook dat God die Vloed gebruik het as Sy manier om die aarde te reinig - om hulle wat op Hom vertrou te skei van hulle wat dit nie gedoen het nie. Deurentyd in die geskiedenis, soos ons in die Bybel opgeteken vind, het God hierdie patroon van oordeel en reiniging gebruik in Sy handeling met mense.

Derhalwe is dit nodig dat ons ag gee op God se voorskrifte en dat ons dink aan Sy handelinge in die geskiedenis. Ons is gedoem om dieselfde foute oor en oor te herhaal, tensy ons trou bly aan die ware geskiedenis en begrip van die wêreld soos dit in die Bybel opgeteken is.

Bron : Die Genesis Vloed - Feit of Fiksie deur Tas Walker
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.