God said no

I asked God to take away my pride,
And God said, "No."
He said it was not for Him to take away,
But for me to give up.

I asked God to make my handicapped child whole,
And God said, "No."
He said her spirit is whole.
Her body is only temporary.

I asked God to grant me patience,
And God said, "No."
He said patience is a by-product of tribulation.
It isn't granted, it is earned.

I asked God to give me happiness,
And God said, "No."
He said He gives blessings,
Happiness is up to me.

I asked God to spare me pain,
And God said, "No."
He said, "Suffering draws you apart from
Worldly cares and brings you closer to Me."

I asked God to make my spirit grow,
And God said, "No."
He said I must grow on my own,
But he will prune me to make it fruitful.

I asked God if He loved me,
And God said, "Yes."
He gave me His only son, who died for me.
And I will be in Heaven someday
Because... I believe.

I asked God to help me love others
As much as He loves me,
And God said,
"Ah finally, you have the idea."
Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.