2014 Biblical Feast Dates

The Biblical calendar is lunar based that encourages the keeper to constantly look up and watch for the first sliver of the new moon that marks the start of the new month. This sighting of the new moon cannot be exactly predetermined, neither the time of ripening of barley which determines the biblical New Year. So this calendar only accurately presents itself as time passes. To try and give an estimate when the biblical feasts will occur we have simulated the visibility of the new moon. But only time will tell the exact dates of these feast.

Aviv (Ripe) barley must be found in Israel before the new moon around 2 March 2014. If ripe barley cannot be found before this date an additional month (Adar II) will be added to the current year and the new year will only start with the next sight of the new moon from Jerusalem. The exact dates of the Autumn Feast (Teshuvah -  Sukkot) are determined by the sighting of the new moons around the 27th of August 2014 from Jerusalem. These dates will be updated as these sightings are made on the respective dates.

Please note we do not follow the Rabbinic Calendar.

Simulated Feast Dates:

Purim
Sunset 13 February 2014 - Sunset 14 February 2014

Pesach
Sunset 15 March 2014 - Sunset 16 March 2014

Unleavened Bread
Sunset 16 March 2014 - Sunset 23 March 2014

First Fruits (Resurrection)
Sunset 19 March 2014 - Sunset 20 March 2014

Shavuot  (Pentecost)
Sunset 7 May 2014 - Sunset 8 May 2014

Teshuvah (Repentance)
Sunset 28 July 2014 - Sunset 5 September 2014

Yom Teruah (Trumpets)
Sunset 27 Augist 2014 - Sunset 19 August 2013

Yom Kippur (Atonement)
Sunset 5 September 2014 - Sunset 6 September 2014

Sukkot (Tabernacles)
Sunset 10 September 2014 - Sunset 17 September 2014

Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.